Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Kontakt

 

FABRIKSBUTIK

Tyvärr har vi inte försäljning direkt vid vår fabrik längre.

Vi levererar nästa dagligen till OKQ8 vid Krokomsrondellen, där det även finns möjlighet att få njuta av våra kokosbollar med en kopp kaffe.

 

 

Kontaktuppgifter

 

Adress:
Kokosbollar i Jämtland AB
Krokomsrastplats
Krokom

Info@kokosbollarijamtland.se

 

Faktureringsadress:
 

 

 

Kontakt:
Sylvia Mårtensson
0734-346377